Категории

Ръчна изработка

  • Брадва в муфа
  • с. м. Голямо Делчево...
  • късен енеолит....
  • Фонд Праистория...
  • Археологически Mузей - Варна...
  • Зооморфни апликации
  • Варненски енеолитен некропол, гроб 36...
  • късен енеолит...
  • Фонд Праистория...
  • Археологически Mузей - Варна...
  • Кана
  • Варна
  • ХІV в.
  • Фонд Средновековие...
  • Археологически Mузей - Варна...
  • Меч
  • с. Черковна, Суворово...
  • късна бронзова епоха...
  • Фонд Праистория...
  • Археологически Mузей - Варна...
  • Модел на юрта
  • Девня, Варненско...
  • ІХ–Х в.
  • Фонд Средновековие...
  • Археологически Mузей - Варна...
  • Нагръдна иконка
  • Долище, Варненско...
  • ХІІІ–ХІV в....
  • Фонд Средновековие...
  • Археологически Mузей - Варна...
  • Подставка, керамика,
  • Северния бряг на Варненското езеро...
  • Разкопки - некропол Варна ІІ, среден енеолит...
  • Фонд Праистория...
  • Археологически Mузей - Варна...
  • Ремъчен накрайник
  • Некропол в кв. Трошево, Варна...
  • Края на ІХ – втората половина на Х в....
  • Фонд Средновековие...
  • Археологически Mузей - Варна...
  • Съд, украсен със зла
  • Варненски енеолитен некропол, гроб 4...
  • късен енеолит...
  • Фонд Праистория...
  • Археологически Mузей - Варна...
  • Съд, украсен със зла
  • Варненски енеолитен некропол, гроб 4...
  • късен енеолит...
  • Фонд Праистория...
  • Археологически Mузей - Варна...
  • Тока
  • Гроб 115 на некропола до Караманите, Варненск...
  • VІІІ – началото на ІХ в....
  • Фонд Средновековие...
  • Археологически Mузей - Варна...